MX Series (Single Function)

ม้านั่งยกน้ำหนัก รุ่น ULTRA จาก IRONTEC™ ปรับได้ 7 ระดับ สามารถแปลงเป็นม้าซิทอัพได้ พับเก็บได้เมื่อใช้งานเสร็จ เหมาะสำหรับคนมีพื้นที่น้อย

MB Series (Single Function)

ม้านั่งยกน้ำหนัก รุ่น ULTRA จาก IRONTEC™ ปรับได้ 7 ระดับ สามารถแปลงเป็นม้าซิทอัพได้ พับเก็บได้เมื่อใช้งานเสร็จ เหมาะสำหรับคนมีพื้นที่น้อย

MB Series (Single Function)

ม้านั่งยกน้ำหนัก รุ่น ULTRA จาก IRONTEC™ ปรับได้ 7 ระดับ สามารถแปลงเป็นม้าซิทอัพได้ พับเก็บได้เมื่อใช้งานเสร็จ เหมาะสำหรับคนมีพื้นที่น้อย

MB Series (Single Function)

ม้านั่งยกน้ำหนัก รุ่น ULTRA จาก IRONTEC™ ปรับได้ 7 ระดับ สามารถแปลงเป็นม้าซิทอัพได้ พับเก็บได้เมื่อใช้งานเสร็จ เหมาะสำหรับคนมีพื้นที่น้อย

MB Series (Single Function)

ม้านั่งยกน้ำหนัก รุ่น ULTRA จาก IRONTEC™ ปรับได้ 7 ระดับ สามารถแปลงเป็นม้าซิทอัพได้ พับเก็บได้เมื่อใช้งานเสร็จ เหมาะสำหรับคนมีพื้นที่น้อย

MB Series (Single Function)

ม้านั่งยกน้ำหนัก รุ่น ULTRA จาก IRONTEC™ ปรับได้ 7 ระดับ สามารถแปลงเป็นม้าซิทอัพได้ พับเก็บได้เมื่อใช้งานเสร็จ เหมาะสำหรับคนมีพื้นที่น้อย