แปลนห้องฟิตเนส-xa1

การออกแบบห้องฟิตเนส หรือยิมนั้น หลายคนมักเริ่มต้นผิด โดยเริ่มจากการเอาเครื่องออกกำลังกายเป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบ ซึ่งไม่ถูกต้อง การออกแบบต้องเริ่มต้นจากการคำนึงถึงประสบการณ์การใช้งาน ซึ่งเร่ิมต้นจาก 1.การแบ่งโซนการออกกำลังกาย 2.การแบ่งเว้นทางเดิน 3.การแบ่งระยะห่างที่ต้องการระหว่างเครื่อง 4.การบาลานซ์วิวที่ดีและไม่ดี 5.การตั้งเป้าหมายกลุ่มผู้ใช้งานที่ชัดเจน และสุดท้ายคือ 6.การเลือกเครื่องออกกำลังกายที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และ งบประมาณที่อยากใช้

ที่ The GYM Co. เราได้มีโอกาสออกแบบ ห้องฟิตเนสให้ลูกค้ามากมาย หลายรูปแบบ ทั้งฟิตเนส & ยิม ส่วนกลาง โรงแรม หมู่บ้าน สโมสร ออฟฟิต และ หน่วยงานรัฐ เราได้มีโอกาสเห็นห้องหลายแบบ หลายขนาด และได้รับโจทย์ที่แตกต่างกันมากมาย เราจึงได้รวบรวมไอเดียการออกแบบของเราบางส่วน ไว้ให้ดูเป็นไอเดียตามด้านล่างนี้

ห้องขนาด 5 เมตร x 3.3 เมตร

กดที่รูปเพื่อเซฟภาพ

ห้องขนาด 6.5 เมตร x 6.5 เมตร

กดที่รูปเพื่อเซฟภาพ

ห้องขนาด 5.3 เมตร x 10 เมตร

กดที่รูปเพื่อเซฟภาพ

ห้องขนาด 4.1 เมตร x 2.6 เมตร

แปลน GYMCO-4mx2m

กดที่รูปเพื่อเซฟภาพ

ห้องขนาด 5 เมตร x 3.7 เมตร

แปลน-GYMCO

กดที่รูปเพื่อเซฟภาพ

ห้องขนาด 9 เมตร x 5 เมตร

แปลนห้องฟิตเนส-1a

กดที่รูปเพื่อเซฟภาพ

ห้องขนาด 7.2 เมตร x 6 เมตร

แปลนห้องฟิตเนส-asdf-1

กดที่รูปเพื่อเซฟภาพ

ห้องขนาด 6 เมตร x 15 เมตร

กดที่รูปเพื่อเซฟภาพ

ห้องขนาด 12 เมตร x 4.5 เมตร

แปลนห้องฟิตเนส-asdfdf-2

กดที่รูปเพื่อเซฟภาพ

ห้องขนาด 8 เมตร x 10.3 เมตร

แปลนห้องฟิตเนส-1sdf

กดที่รูปเพื่อเซฟภาพ

ห้องขนาด 5 เมตร x 11 เมตร

แปลนห้องฟิตเนส-xc

กดที่รูปเพื่อเซฟภาพ

ห้องขนาด 14.5 เมตร x 13.5 เมตร

แปลนห้องฟิตเนส-xa-1

กดที่รูปเพื่อเซฟภาพ

ห้องขนาด 3.8 เมตร x 12.05 เมตร

แปลนฟิตเนส-dc21-2

กดที่รูปเพื่อเซฟภาพ

ห้องขนาด 4 เมตร x 8 เมตร

แปลน GYMCO-4mx8m

กดที่รูปเพื่อเซฟภาพ

ห้องขนาด 7 เมตร x 3 เมตร

แบบห้องฟิตเนส-xdfk-1

กดที่รูปเพื่อเซฟภาพ

ห้องขนาด 5 เมตร x 6 เมตร

แปลนห้องฟิตเนส-1fg2

กดที่รูปเพื่อเซฟภาพ

ห้องขนาด 6.81 เมตร x 9.4 เมตร

แปลนฟิตเนส-dc21-j1

กดที่รูปเพื่อเซฟภาพ

ห้องขนาด 6.4 เมตร x 8.9 เมตร

แบบห้องฟิตเนส-xdfk-2

กดที่รูปเพื่อเซฟภาพ

ห้องขนาด 6 เมตร x 13.15 เมตร

แปลนห้องฟิตเนส-6x13.5-1

กดที่รูปเพื่อเซฟภาพ

Treadmills

จักรยานออกกำลังกาย-iv-u20-01

Exercise Bike

Elliptical

Rowing Machine

Free Weight

Pin Load Machine

Pylo Box

Multi Gym

Dumbbell & Barbell

Weight Plate

Smith Machine

Cable