NA-31 – เครื่อง Hip Thruster Plate-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อสะโพก และ บั้นท้าย

฿35,900.00

NA-31 – เครื่อง Hip Thruster Plate-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อสะโพก และ บั้นท้าย

฿35,900.00

มาตรฐานการผลิตสากล

NA-31 – เครื่อง Hip Thruster Plate-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อสะโพก และ บั้นท้าย

รายละเอียดเพิ่มเติม
โบรชัวสินค้า

PRODUCT SPEC.

กดที่รูปเพื่อขยายใหญ่